TRUNG TÂM NHẬT NGỮ WASEDA BUNKAKAN

ĐC: 436B/56 Đường 3/2- Phường 12- Quận 10- TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 0932 057 077

EMAIL: wasedavietnam@gmail.com